tramvaj   1   Odjezdy z  Nové sady  do  ŘEČKOVICE 

(T)(D)zastávky
101   BYSTRC, Ečerova
101   Ondrouškova (o)
101   Kubíčkova (o)
101   Přístaviště (o)
101   Zoologická zahrada (Obvodová)
101   Kamenolom (z)
101   Podlesí (z)
101   Branka (z)
101   Svratecká (Kníničská)
101   Vozovna Komín
100   Stránského (z)
100   Bráfova (z)
100   Pisárky (pod mostem)
100   Lipová (w)
100   Výstaviště, vstup G2 (z)
100   Výstaviště, hlavní vstup (o)
100   Mendlovo náměstí (tram směr Pisárky)
100   Václavská
100   Hybešova
100   Nové sady (kolej 2)
100 Hlavní nádraží (kolej 2)
100 Malinovského náměstí (Rooseveltova)
100 4    Janáčkovo divadlo (d)
100 Moravské náměstí (směr Královo Pole)
100 7/8  Antonínská
100 8/9  Pionýrská
100 10/11  Hrnčířská
100 11/12  Šumavská (o)
100 12/13  Kartouzská (o)
100 13/14  Jungmannova
101 14/15  Husitská (Palackého)
101 16/17  Semilasso (Palackého)
101 17/18  Tylova
101 19/20    Vozovna Medlánky
101 18/19  Hudcova
101 20/21  Kořískova
101 21/22  Filkukova
101 23/24  ŘEČKOVICE

Pracovní dny

Sobota + neděle

Neděle†
4 · · ·
5 05 15 25 35 42 48 55 · ·
6 02 08 15 22 27 33 38 43 48 53 58 11 26 41 56 11 26 41 56
7 03 08 12 16 19 23 27 31v 34 38 42 46v 49 53 58 11 25 35 45 55 11 25 35 45 55
8 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
9 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
10 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
11 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
12 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
13 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
14 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
15 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
16 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 42 48 55
17 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 05 15 25 35 45 55 02 08 15 22 28 35 42 48 55
18 03 08 13 18 23 29 35 42 48 55 05 15 25 35 45 55 02 08 15 22 28 35 42 48 55
19 02 08 15 22 28 35 45 55 05 15 25 35 45 55 02 08 15 22 28 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
21 05 15 28 41 56 05 15 28 41 56 05 15 28 41 56
22 11 26 41 11 26 41 11 26 41
23 · · ·
Všechny spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem;
s výjimkou tučně vyznačených spojů, u nichž není bezbariérovost garantována.
v = Jede jen do zastávky Vozovna Medlánky
= platí v neděli před dnem vyučování na VŠ
Platí od 8. dubna 2017
tramvaj
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
Tarifní informace: Tarif IDS JMK
(z) zastávka na znamení
(o) zastávka na znamení 20–5 h
(w) zastávka na znamení 20–5 h, v nepracovních dnech celodenně
(d) zastávka v provozu 18–23 h a na znamení
(D) jízdní doba (v minutách) v nepracovních / pracovních dnech
(T) tarifní zóna, vybavení zastávky
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
výstup / nástup do vozovky
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  = bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
   bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
   přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 27.04.2017 20.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @