Jede v pracovních dnech Jede v nepracovních dnech Jede v pondělí Jede v úterý Jede ve středu Jede ve čtvrtek Jede v pátek Jede v sobotu Jede v neděli A xA B xB C xC D xD E xE F xF K xK N xN P xP S xS

tramvaj   1   Odjezdy z  Hlavní nádraží  do  VOZOVNA MEDLÁNKY 

Zobrazit:
časzastávkyzóna
Nové sady (kolej 4)  100
Hlavní nádraží
2Malinovského náměstí (Rooseveltova)
4Moravské náměstí (směr Královo Pole)
5-6Antonínská
6-7Pionýrská
8-9Hrnčířská
9-10Šumavská -o
10-11Kartouzská -o
11-12Jungmannova -o
12-13Husitská (Palackého)  101
14-15Semilasso (Palackého)
15-16Tylova -o
17-18Vozovna Medlánky

PRACOVNÍ DNY
4:54׈
5:·
6:·
7:56*
8:16*
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:56*
18:47°
19:00° 58°
20:18* 48*
21:25* 37°
22:09*
23:·

PRÁZDNINY
27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII.
4:54׈
5:·
6:·
7:58*
8:20*
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:07* 48°
19:·
20:08*
21:25* 37°
22:01*
23:·

NEPRACOVNÍ DNY
4:·
5:·
6:·
7:·
8:·
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:·
19:·
20:58*
21:25* 33†*
22:18*
23:·
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem .
Toto je souhrnný jízdní řád; sledujte detaily v trasách jednotlivých spojů.
× = Vynechává zastávku Malinovského náměstí
* = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / kolej 2
° = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / spojka u Grandu
ˆ = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / Masarykova
= Jede poslední nepracovní den před pracovním dnem, nejede 23.– 31. XII. a 2. VI. – 15. IX.
Kurzívou vyznačené spoje mohou být z provozních důvodů vypraveny v jiných časech, příp. odřeknuty.
Platí od 9. prosince 2018
tramvaj
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
Tarifní informace: Tarif IDS JMK
-o = zastávka na znamení 20–5 h
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
výstup / nástup do vozovky
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  = bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
   bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
   přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 26.03.2019 09.55 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @