Jede v pracovních dnech Jede v nepracovních dnech Jede v pondělí Jede v úterý Jede ve středu Jede ve čtvrtek Jede v pátek Jede v sobotu Jede v neděli A xA B xB C xC D xD E xE F xF K xK N xN P xP S xS

tramvaj   1   Odjezdy z  Hlavní nádraží  do  VOZOVNA MEDLÁNKY 

Zobrazit:
časzastávkyzóna
Nové sady (kolej 4)  100
Hlavní nádraží
2Malinovského náměstí (Rooseveltova)
4Moravské náměstí (směr Královo Pole)
5-6Antonínská
6-7Pionýrská
8-9Hrnčířská
9-10Šumavská -o
10-11Kartouzská -o
11-12Jungmannova -o
12-13Husitská (Palackého)  101
14-15Semilasso (Palackého)
15-16Tylova -o
17-18Vozovna Medlánky

PRACOVNÍ DNY
4:54׈
5:·
6:·
7:57°
8:17° 27°
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:07°
18:46* 59*
19:58*
20:18° 48°
21:25° 37*
22:50*
23:05*

PRÁZDNINY
27. 12.– 2. 1., 2.–9. 2., 30. 4., 7. 5., 2. 7.– 31. 8.
4:54׈
5:·
6:·
7:53°
8:23° 53°
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:08° 48*
19:·
20:08°
21:25° 37*
22:01° 17* 50*
23:05*

NEPRACOVNÍ DNY
4:·
5:·
6:·
7:·
8:·
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:·
19:·
20:·
21:18*
22:02* 50*
23:05*
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem .
Toto je souhrnný jízdní řád; sledujte detaily v trasách jednotlivých spojů.
× = Vynechává zastávku Malinovského náměstí
* = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / před Grandem
° = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / kolej 2
ˆ = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / Masarykova
Kurzívou vyznačené spoje mohou být z provozních důvodů vypraveny v jiných časech, příp. odřeknuty.
Platí od 16. dubna 2018
tramvaj
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
Tarifní informace: Tarif IDS JMK
-o = zastávka na znamení 20–5 h
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
výstup / nástup do vozovky
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  = bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
   bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
   přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 20.05.2018 21.42 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @