Jede v pracovních dnech Jede v nepracovních dnech Jede v pondělí Jede v úterý Jede ve středu Jede ve čtvrtek Jede v pátek Jede v sobotu Jede v neděli A xA B xB C xC D xD E xE F xF K xK N xN P xP S xS

tramvaj   1   Odjezdy z  Hlavní nádraží  do  VOZOVNA MEDLÁNKY 

Zobrazit:
časzastávkyzóna
Nové sady  100
Hlavní nádraží
2Malinovského náměstí
4Moravské náměstí
5-6Antonínská
6-7Pionýrská
8-9Hrnčířská
9-10Šumavská -o
10-11Kartouzská -o
11-12Jungmannova -o
12-13Husitská  101
14-15Semilasso
15-16Tylova -o
17-18Vozovna Medlánky

PRACOVNÍ DNY
4:54׈
5:·
6:·
7:56*
8:16* 26*
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:06*
18:46° 59°
19:58°
20:18* 48*
21:25* 37°
22:50°
23:05°

PRÁZDNINY
27. 12.– 2. 1., 2.–9. 2., 30. 4., 7. 5., 2. 7.– 31. 8.
4:54׈
5:·
6:·
7:52*
8:22* 52*
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:08* 48°
19:·
20:08*
21:25* 37°
22:01* 50°
23:05°

NEPRACOVNÍ DNY
4:·
5:·
6:·
7:·
8:·
9:·
10:·
11:·
12:·
13:·
14:·
15:·
16:·
17:·
18:·
19:·
20:06†°
21:18° 25* 40†*
22:02° 50°
23:05°
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem .
Toto je souhrnný jízdní řád; sledujte detaily v trasách jednotlivých spojů.
× = Vynechává zastávku Malinovského náměstí
* = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / kolej 2
° = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / před Grandem
ˆ = Odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží / Masarykova
= Jede poslední nepracovní den (zpravidla neděle) před dnem s vyučováním na VŠ
Kurzívou vyznačené spoje mohou být z provozních důvodů vypraveny v jiných časech, příp. odřeknuty.
Platí od 12. března 2018
tramvaj
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
Tarifní informace: Tarif IDS JMK
-o = zastávka na znamení 20–5 h
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
výstup / nástup do vozovky
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  = bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
   bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
   přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 21.03.2018 11.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @