Jede v pracovních dnech Jede v nepracovních dnech Jede v pondělí Jede v úterý Jede ve středu Jede ve čtvrtek Jede v pátek Jede v sobotu Jede v neděli A xA B xB C xC D xD E xE F xF K xK N xN P xP S xS

tramvaj   10   Odjezdy z  Nové sady  do  STRÁNSKÁ SKÁLA, smyčka 

Zobrazit:
časzastávkyzóna
Bohunice, Švermova (smyčka)  101
Běloruská
Krematorium -z
Vsetínská = 100
Vojtova -o =
Křídlovická =
Soukenická -o =
Nové sady (kolej 4)
2Hlavní nádraží (kolej 4)
3Vlhká -o
5Masná (Křenová) -o
7Životského -o
8Geislerova -o
9Židovský hřbitov -z
11Krásného -o
13Podstránská -z 101
14Stránská skála -z
16Stránská skála, smyčka

PRACOVNÍ DNY
4:·
5:00* 20* 30* 50*
6:10* 34 54
7:14 34
8:34
9:34*
10:34*
11:34*
12:34*
13:34* 54*
14:14* 34 54
15:14 34 54
16:14 34 54
17:14 34
18:34*
19:30*
20:30*
21:31*
22:·
23:·

PRÁZDNINY
27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII.
4:·
5:00* 20* 30* 50*
6:10* 34 56
7:18 34
8:34
9:34*
10:34*
11:34*
12:34*
13:34* 56*
14:18* 34 56
15:18 34 56
16:18 34 56
17:18 34
18:30*
19:30*
20:30*
21:31*
22:·
23:·

NEPRACOVNÍ DNY
4:·
5:39*
6:31*
7:30*
8:30*
9:30*
10:30*
11:30*
12:30*
13:30*
14:30*
15:30*
16:30*
17:30*
18:30*
19:30*
20:30*
21:31*
22:·
23:·
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem .
* = Odjíždí ze zastávky Nové sady / kolej 2
= Od dubna do října vždy první a třetí sobotu v měsíci spoj zajišťuje retro tramvaj (bez záruky)
Platí od 1. září 2018
tramvaj
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
Tarifní informace: Tarif IDS JMK
-z = zastávka na znamení
-o = zastávka na znamení 20–5 h
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
výstup / nástup do vozovky
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  = bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
   bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
   přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 26.03.2019 09.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @